HET REGLEMENT

1. De kosten van groepscursussen en individuele lessen staan op de website vermeld 
(incl. 21% btw). Er zijn geen extra kosten.


2. Lesmateriaal wordt gratis verstrekt.


3. Studenten ontvangen materialen aangepast aan de gegeven niveaus A0-A1, A1 +, A1-A2, A2 +, B1 en B2.


4. Betaling voor de cursus via overschrijving. Het rekeningnummer en de bankrekeninggegevens worden altijd vermeld op de factuur met betrekking tot de betaling voor de cursus of individuele lessen.


5. Het starten van de cursus is mogelijk met een minimum aantal deelnemers (minimum 4 personen).


6. Groepen van max. 8 personen.


7. Het volledige bedrag voor de cursus wordt aan de cursisten terugbetaald als de opgegeven cursus niet doorgaat.


8. Aan cursisten kan een andere cursusdatum aangeboden worden als door hen gekozen datum niet mogelijk is. De cursist moet er natuurlijk mee akkoord gaan om deel te nemen aan een andere cursus.


9. Na registratie op de website en het verstrekken van hun gegevens, stemt de deelnemer ermee in om een ​​factuur te ontvangen voor de gegeven cursus. De betalingstermijn is max. 14 dagen na ontvangst van de factuur.


10. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen, maar het moet voorafgaand met de cursusorganisator afgesproken worden.


11. In het geval van plotselinge willekeurige redenen kunnen de lessen door de leraar worden geannuleerd. Vervolgens stellen we samen met de groep een geschikte datum voor de lessen in.


12. Als de student niet op de cursus verschijnt of in de les afwezig is, na ontvangst van de factuur (ook in het geval van individuele lessen), wordt het geld niet terugbetaald.


13. Anita Nederlands voor iedereen is gesloten voor 2 weken in mei en 2 weken in oktober en op alle officiële feestdagen.


14. Na het afronden van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat. Vereist minimum - aanwezigheid bij 6 klassen.


15. Individuele lessen, kleine groepjes (2 á 3 mensen) - betaling per maand: Als de leraar de klassen om willekeurige redenen annuleert, wordt het geld voor de gemiste klassen terugbetaald. Bij afwezigheid van een student is het niet mogelijk om een ​​terugbetaling te ontvangen, omdat de leraar bij vooruitbetaling voor de maand specifieke datums en tijden voor de student (en) reserveert, wat neerkomt op het boeken van een plaats.


16. Er is geen mogelijkheid voor studenten om hun lessen naar een andere dag te verzetten.


17. Als de student de klas niet kan bijwonen, kan hij / zij Skype-lessen volgen of repetitiematerialen ontvangen.


18. Na ontvangst van de factuur voor de lessen of cursussen verbinden de studenten zich ertoe de betaling binnen de op de factuur aangegeven tijd te voldoen. In geval van niet-naleving kan een incassoprocedure worden gestart, die extra kosten voor deelnemers aan de klassen en cursussen met zich mee kan brengen.


19. De deelnemer kan geen terugbetaling verwachten voor de cursus van zijn keuze als de groep zich heeft gevormd en per e-mail is bevestigd dat de cursus op gewenst moment kan plaatsvinden.


20. Betaling
Individuele lessen en in kleine groepjes - vooruitbetaling per maand als plaats reservering. Betaling altijd vooraf ( voor de hele maand). Groepscursussen - betaling voor de hele cursus vooraf of in 2 termijnen. Na ontvangst van de factuur verbinden de deelnemers zich ertoe deze te betalen, anders kan de incassoprocedure worden gestart en kunnen de cursisten extra kosten worden aangerekend.

 

21. Beëindiging cursus/ lessen
a) In het geval van individuele klassen, in paren of een groep van 3

De deelnemers kunnen met hun lessen stoppen door de organisator van de klassen / docent te informeren over hun beslissing door dit te doen tegen de 20ste van de huidige maand, wat neerkomt op het stopzetten van de klassen vanaf volgende maand. Als de student na ontvangst van de factuur voor de volgende maand wilt stoppen, is hij verplicht deze betaling te voldoen, zelfs als hij zijn opleiding niet kan voortzetten, omdat het verzenden van de factuur gelijk staat aan de reservering voor de komende maand. Bijvoorbeeld als de student wil aftreden uit de lessen in juli moet hij de leraar uiterlijk 20 juni op de hoogte brengen van zijn wens om te stoppen.
b) Groepscursussen - studenten verbinden zich ertoe een bepaalde cursus bij te wonen door zich te registreren via e-mail of op de website van de school (door het formulier in te vullen). Binnen 2 weken na inschrijving worden zij/hij per e-mail op de hoogte gesteld of er een voldoende aantal deelnemers is om de cursus te starten. Als dat zo is, wordt een factuur verzonden voor de cursus. Cursisten verbinden zich om binnen 14 dagen te betalen. Annulering is alleen mogelijk totdat u nog geen factuur voor de opgegeven cursus ontvangen hebt.

  1. pl
  2. nl

Anita Nederlands voor iedereen

,,Het onmogelijke mogelijk maken"

Suiestraat 9 B

3028 JA Rotterdam

Mauer und Betonarbeiten​​​​​​​

Heeft u vragen over mijn bedrijf?

Neem contact met mij op!

Jouw naam
Jouw e-mail
Inhoud van het bericht
Verzenden
Verzenden
Het formulier is verzonden. Bedankt.
Fout, niet alle velden zijn ingevuld.

KvK: 59900083

Het Reglement