Nie wiesz jaki poziom wybrać?

 

Podejmij ze mną kontakt

poprzez e- mail lub telefonicznie.


Możesz tez przeczytać poniższy opis poszczególnych poziomów.

 

 

 

A1 - poziom początkujący
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.


A2 - poziom niższy średnio zaawansowany
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


B1 - poziom średnio zaawansowany 
Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyc się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.


B2 - poziom wyższy średnio zaawansowany
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

 

05 sierpnia 2022
Co będziesz potrafił/-ła po tym kursie: - vaste voorzetsels (preposities) i konstrukcje z nimi występujące np. jak zadawać pytania jeśli chodzi o rzeczy, sytuacje lub miejsca - zastosowanie czasowników ZULLEN
05 sierpnia 2022
Co będziesz potrafił/-ła po tym kursie: - poprawne stosowanie czasowników modalnych : moeten, willen, kunnen, mogen en zullen  - konstrukcje om te ( żeby) - czasowniki z TE (vergeten, proberen,
05 sierpnia 2022
Co będziesz potrafił/-ła po tym kursie: - zaprzeczenia i ich zastosowanie: geen, niet, niets, nergens, niemand, nooit  - poznasz najczęściej stosowane na co dzień oraz w urzędach czasowniki rozdzielnie-złożone -
05 sierpnia 2022
Co obejmuje kurs: - ćwiczenie zadawania pytań i udzielania szybkich odpowiedzi - ćwiczenie omdat, als, dan... (poprzez rozmowę) - temat PRACA np. Jak poprosić szefa o podwyżkę, jak powiedzieć o
05 sierpnia 2022
Co będziesz potrafił/-ła po ukończeniu tego kursu: - opowiadanie o sobie i sprawach codziennych - najczęściej używane czasowniki - najczęściej używane przymiotniki i przysłówki - liczenie  - poprawne zadawanie pytań,

TERMINY KURSÓW

  1. pl
  2. nl

Anita Nederlands voor iedereen

,,Het onmogelijke mogelijk maken"

Buislaan 52

3028VA Rotterdam

Mauer und Betonarbeiten​​​​​​​

Masz pytania dotyczące mojej działalności?

Skontaktuj się ze mną!

Twoje imię
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Dziękuję! Formularz z zapytaniem został wysłany.
Błąd! Musisz wypełnić wszystkie pola

KvK: 59900083

Regulamin kursów