REGULAMIN KURSÓW

1. Koszty kursów grupowych podane są z 21% podatku VAT. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

 

2. Materiały dostarczane są gratis.

 

3. Uczniowie otrzymują materiały dostosowane do danych poziomow A0-A1, A1+, A1-A2, A2+, B1 i B2.

 

4. Zaplata za kurs przelewem. Numer konta i dane do przelewu podawane są zawsze na fakturze dotyczącej płatności za kurs bądź zajęcia

indywidualne.

 

5. Rozpoczęcie kursu jest możliwe przy minimalnej ilości uczestników, minimum 4 osoby.

 

6. Zajęcia odbywają się w maks. 8 osobowych grupach.

 

7. Cala suma za kurs zostanie zwrócona kursantom jeśli dany kurs nie dojdzie do skutku.

 

8. Kursantom może zostać zaproponowany inny termin kursu, jeśli wybrany przez nich nie będzie możliwy. Kursant musi osobiście wyrazić zgodę na udział w kursie odbywającym się w innym terminie.

 

9. Po zapisaniu się na stronie internetowej i podaniu swoich danych uczestnik wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury za dany kurs. Termin płatności wynosi maks. 14 dni od momentu otrzymania faktury.

 

10. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem kursu.

 

11. W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela. Następnie wspólnie z dana grupa ustalamy dogodny termin zajęć.

 

12. Jeśli uczeń nie pojawi się na kursie, bądź opuści zajęcia po uprzednim otrzymaniu faktury ( również w przypadku zajęć indywidualnych, w parach i grupach 3 osobowych) nie zostają mu zwracane pieniądze za zajęcia które opuścił.

 

13. Szkoła językowa Anita Nederlands voor iedereen zamknięta jest na okres 2 tygodni w maju i 2 tygodni w październiku oraz we wszystkie oficjalne dni świąteczne.

 

14. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Wymagane minimum- obecność na 6 zajęciach z 10.

 

15. Zajęcia indywidualne, w parach i 3 osobowych grupach- przy płatnościach miesięcznych, jeśli nauczyciel odwoła zajęcia z przyczyn losowych zwracane są pieniądze za nieodbyte zajęcia. W przypadku nieobecności ucznia nie istnieje możliwość otrzymaniu zwrotu pieniędzy, ponieważ rozliczając się za miesiąc z góry nauczyciel rezerwuje dla ucznia/uczniów konkretne terminy i godziny co jest jednoznaczne z rezerwacja miejsca.

 

16. Nie ma możliwości przekładania zajęć przez uczniów.

 

17. Jeśli uczeń nie może pojawić się na zajęciach , może odbyć zajęcia przez Skype bądź otrzymać materiały do przestudiowania lub materiały powtórkowe.

 

18. Po otrzymaniu faktury za zajęcia bądź kursy uczniowie zobowiązują się do uregulowania płatności w podanym na fakturze terminie. W przypadku nie zastosowania się do tego, może zostać wszczęta procedura incasso co może wiązać się extra kosztami dla uczestników zajęć oraz kursów.

 

19. Uczestnik nie może oczekiwać zwrotu pieniędzy za wybrany przez siebie kurs jeśli grupa się uformowała i zostało mailowo potwierdzone, że kurs może odbyć się w danym terminie.

 

20. Płatność Zajęcia indywidualne, w parach i w 3 osoby – płatność za miesiąc z góry jako rezerwacja miejsca. Nie ma możliwości płacenia za pojedyncze godziny. Płatność zawsze za miesiąc z góry. Kursy grupowe- płatność za całość kursu z góry, bądź ewentualnie możliwość płatności w 2 ratach. Po otrzymaniu faktury uczestnicy zobowiązują się do jej płatności. Nie wywiązanie się z tego może zakończyć się wszczęciem procedury incasso i nałożeniem na uczestnika kursu dodatkowych kosztów.

 

21. Rezygnacja z zajęć/ kursów

 

a) W przypadku zajęć indywidualnych, w parach lub grupie 3 osobowej

Uczestnicy mogą zastopować zajęcia informując organizatora zajęć / nauczyciela o chęci rezygnacji czyniąc to do 20stego bieżącego miesiąca co jest jednoznaczne z przerwaniem zajęć od przyszłego miesiąca. Jeśli uczeń zrezygnuje po otrzymaniu faktury za kolejny miesiąc zobowiązany jest do uregulowania tej płatności nawet w sytuacji gdy nie może kontynuować dalszej nauki, ponieważ wysłanie faktury za kolejny miesiąc jest jednoznaczne z rezerwacja dla ucznia danego terminu w nadchodzącym miesiącu np. Jeśli uczeń chce zrezygnować z zajęć w lipcu, zobowiązany jest poinformować nauczyciela do 20 czerwca o chęci rezygnacji. Ostatecznie przed wysłaniem kolejnej faktury.

b) Kursy grupowe

Uczestnicy zobowiązują się do obecności na danym kursie poprzez zapisanie się mailowo lub na stronie szkoły poprzez wypełnienie formularza. W ciągu 2 tygodni od zapisania się zostają poinformowani mailowo o tym czy jest wystarczająca grupa uczestników, aby rozpocząć dany kurs. Jeśli tak ,następnie zostaje wysłana faktura za dany kurs, która w ciągu 14 dni zobowiązują się zapłacić na podany na fakturze rachunek szkoły. Wysłanie faktury jest jednoznaczne z rezerwacja miejsca na danym terminie. Rezygnacja możliwa jest tylko do momentu kiedy nie wysłano jeszcze faktury za dany kurs.

  1. pl
  2. nl

Anita Nederlands voor iedereen

,,Het onmogelijke mogelijk maken"

Buislaan 52

3028VA Rotterdam

Mauer und Betonarbeiten​​​​​​​

Masz pytania dotyczące mojej działalności?

Skontaktuj się ze mną!

Twoje imię
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Dziękuję! Formularz z zapytaniem został wysłany.
Błąd! Musisz wypełnić wszystkie pola

KvK: 59900083

Regulamin kursów